Hydrotech Systems

Почистване на въздушния подгревател и
газово-газово почистване на нагревателя
за гарантирано възстановяване на
ефективността в рамките на 48-часово
спиране на инсталацията


Hydrotech Systems

Hydrotech Systems

Hydrotech Systems


Профил на фирмата


Фирмата Hydrotech® Systems Limited беше основана през 1984 година за да проектира и изгражда промишлени почистващи системи. Фирмата се установи като лидер на световния пазар като изпълнител за специализирани автоматизирани въздушни подгреватели и FGD газ-газово почистване на нагреватели, като почиства всички типове въздушни подгреватели, включително Ljungström® и Rothemühle®  ротационни регенеративни въздушни подгреватели.
 
Фирмата Hydrotech е предоставила своите услуги във всички основни силови генератори в над 17 страни и може лесно да изпълни договорните си задължения в световен мащаб с минимални неудобства на всички участващи страни. Фирмата Hydrotech също така работи с различни клиенти за намирането на решения от широка гама от проблеми, свързани с промишленото почистване. 
 
Отделяния от термични електроцентрали и чиста технология с въглища
 
Колкото е по-ефективна една термична електроцентрала, толкова по-малко гориво й е необходимо за производство на енергия, следователно, ефективността на електроцентралата е ключов фактор при постигането на намалени обеми на отделяне на въглероден двуокис (CO2) който потенциално би могъл да се отдели в атмосферата. Почистващата система на фирмата Hydrotech с въздушен подгревател отстранява замърсяването, което има непосредствен ефект върху ефективността на термичната електроцентрала. Подгревателите с чист въздух осигуряват по-добър контрол на температурите на газовете и въздуха, което от своя страна води до по-доброто управление на нивото на отделяните вещества.
 
В допълнение на намаляване на отделянето на въглероден двуокис, електроцентралите, изгарящи въглища, са поели задължението за голямо намаляване отделянето на серен двуокис (SO2), твърди въздушно преносими частици и азотни окиси (NOx), посредством инсталирането на FGD инсталации (Flue Gas Desulphurisation – димоотводна газова десулфуризация). Газово-газово почистващата система за нагревателите на фирмата Hydrotech се използва за отстраняване на замърсяването и възстановяване ефективността на FGD инсталациите.
 
Обширен експертен опит върху от световен мащаб по силови централи
 
Всеизвестна и общоизвестна истина е, че дадена фирма е добра само колкото хората си. Фирмата Hydrotech е горда с факта, че голяма част от нейните служители работят непрекъснато за компанията повече от 15 години, много от които говорят множество езици и че имат обширен опит по силовите централи из целия свят.
 
Експертният опит на фирмата Hydrotech в областта на въздушните подгреватели за електроцентралите и газово-газовото почистване на нагревателите нямат равни на себе си. Фирмата Hydrotech разполага с набор от помпи с високо налягане и специализирани превозни средства, като може да реагира на молба за почистване в произволна точка на света почти мигновено.
 
Фирмата Hydrotech заслужено се гордее с репутацията си като фирма, която може да разреши проблемните ситуации на почистване, като приветства предизвикателствата свързани с анализирането на нови и различни проблеми по почистването и разработването на практически решения.
 
 
Hydrotech Systems © Hydrotech Systems 2007. All rights reserved.