Hydrotech Systems

Rensning af luftforvarmere og gas/gas-forvarmere
med garanteret retablering af virkningsgrad
ved 48 timers nedlukning af anlæg


Hydrotech Systems

Hydrotech Systems

Hydrotech Systems


Firmaprofil


Hydrotech® Systems Limited blev grundlagt i 1984 som konstruktions- og produktionsfirma af rensesystemer til industri. Firmaet har siden etableret sig som verdens førende kontraktbaserede specialudbyder af automatiserede processer til rensning af luftforvarmere og gas/gas-forvarmere med afsvovlingsanlæg og tilbyder rensning af alle typer af luftforvarmere, herunder Ljungström® og Rothemühle® roterende regenerative luftforvarmere.
 
Hydrotech har udført renseservice på alle store kraftværker i mere end 17 lande og kan tilbyde kontraktbaseret global service med rensning med mindst mulig forstyrrelse af værkdriften. Sammen med kunder udvikler Hydrotech desuden løsninger til en lang række forskellige udfordringer inden for industrirensning.
 
Udledning fra kraftværker og ren kulteknologi
 
Jo større ydeevne et kraftværk præsterer, jo mindre brændsel bruger det til at producere strøm. Derfor er ydeevnen afgørende for at kunne reducere den potentielle mængde CO2, der kan udledes til atmosfæren. Hydrotechs system til rensning af luftforvarmere fjerner tilsmudsning, som direkte påvirker et kraftværks ydeevne. Rene luftforvarmere betyder bedre styring af gas- og lufttemperaturen, som endvidere giver bedre styring af udledningsniveauet.
 
Ud over lavere CO2-udledning skal kulkraftværker desuden opnå væsentlige reduktioner i udledningen af svovldioxid (SO2), partikler og kvælstofilte (NOx) ved montering af afsvovlingsanlæg. Hydrotechs system til rensning af gas/gas-forvarmere fjerner tilsmudsning i afsvovlingsanlæg og retablerer virkningsgraden.
 
Stor ekspertise fra kraftværker i hele verden
 
Det er ganske vist en forslidt frase, at en virksomheds succes afhænger af dets medarbejdere. Men hos Hydrotech er vi stolte over, at mange af vores ansatte har været hos os i mere end 15 år. Og mange af vores ansatte taler flere sprog og har stor viden om kraftværker verden over.
 
Hydrotechs ekspertise i rensning af luftforvarmere og gas/gas-forvarmere på kraftværker er ganske enkelt uovertruffen. Hydrotech råder over en maskinpark af højtrykspumper og køretøjer og kan reagere stort set øjeblikkeligt på henvendelser om rensning overalt i verden.
 
Hydrotech er meget stolt af sit omdømme som en virksomhed, der kan løse udfordrende rensningsopgaver, og vi er altid parat til at gå ind og analysere nye og forskelligartede udfordringer samt udvikle praktiske løsninger.
 
Hydrotech Systems © Hydrotech Systems 2007. All rights reserved.