Hydrotech Systems

Ilman esilämmitinten ja kaasu/kaasulämmitinten
puhdistusta, joka palauttaa tehokkuustason
takuuvarmasti 48 tunnin laitossulun aikana


Hydrotech Systems

Hydrotech Systems

Hydrotech Systems


Yrityksen toimenkuva


Hydrotech® Systems Limited perustettiin vuonna 1984 suunnittelemaan ja rakentamaan teollisia puhdistusjärjestelmiä. Yritys on vakiinnuttanut itsensä maailman johtavana automatisoitujen ilman esilämmitinten ja FGD-kaasu/kaasulämmitinten puhdistajana, ja sen toimenkuvaan kuuluvat kaikentyyppiset ilman esilämmittimet, mukaan lukien Ljungström ® - ja Rothemühle® -pyörivät regeneratiiviset ilman esilämmittimet.
 
Hydrotech on suorittanut toimenpiteitä kaikissa suurimmissa voimalaitoksissa yli 21 maassa, ja se pystyy sitoutumaan maailmanlaajuisiin työsopimuksiin vaivattomasti ja kaikille osapuolille mahdollisimman vähän toimintahäiriöitä aiheuttaen. Yhteistyössä useiden asiakkaidensa kanssa Hydrotech myös kehittää uusia ratkaisuja teollisen puhdistuksen ongelma-alueille.
 
Voimalaitosten päästöt ja puhdas hiiliteknologia
 
Tehokkaasti toimiva voimalaitos tuottaa energiaa vähemmällä käyttöenergialla, ja siksi mahdollisimman suuri tehokkuus on avaintekijä ilmakehään vapautuvien hiilidioksidipäästöjen (CO2) vähentämisessä. Hydrotechin ilman esilämmitinten puhdistusjärjestelmät poistavat likaantumista, mikä vaikuttaa suoraan voimalaitoksen tehokkuuteen. Puhtaiden ilman esilämmitinten avulla kaasun ja ilman lämpötiloja on helpompi kontrolloida, ja siten päästömäärien hallinta helpottuu.
 
Alempien hiilidioksidipäästöjen lisäksi hiilikäyttöiset voimalaitokset saavuttavat huomattavasti alemmat rikkidioksidi- (SO2), typpioksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt asentamalla savukaasujen rikinpoistoyksikön (FGD, Flue Gas Desuplhurisation). Hydrotechin kaasu/kaasulämmitinten puhdistusjärjestelmä sopii myös likaantuneiden rikinpoistoyksiköiden puhdistamiseen ja sitä kautta niiden tehokkuuden palauttamiseen.
 
Maailmanlaajuinen voimalaitosten asiantuntija
 
On tunnettu tosiasia, että yritys on ainoastaan työntekijöidensä veroinen. Hydrotech on ylpeä siitä, että monet sen työntekijät ovat olleet yrityksen palveluksessa yli 15 vuotta, he osaavat useita kieliä ja heillä on erittäin laaja asiantuntemus voimalaitoksista kautta maailman.
 
Hydrotechin asiantuntemus voimalaitosten ilman lämmitinten ja kaasu/kaasulämmitinten puhdistajana on vertaansa vailla. Hydrotechillä on käytössään laaja valikoima korkeapainepesureita ja niiden kuljetusautoja, ja se pystyy vastaamaan puhdistustarpeisiin missä tahansa maailmassa lähes välittömästi.
 
Hydrotech on erittäin ylpeä maineestaan yrityksenä, joka pystyy ratkaisemaan ongelmallisia puhdistustilanteita, ja ottaa mielellään vastaan haasteellisia puhdistusvaatimuksia ja etsii niihin käytännönläheisiä ratkaisuja.
 
Hydrotech Systems © Hydrotech Systems 2007. All rights reserved.