Hydrotech Systems


Curatarea preincalzitoarelor de aer si incalzitoarelor
de gaz cu gaz si readucerea lor la eficienta
initiala in 48 de ore.

Hydrotech Systems

Hydrotech Systems

Hydrotech Systems


Profilul companiei


Societatea Hydrotech® Systems Limited a fost înfiinþatã în 1984 pentru a proiecta ºi a construi sisteme de curãþare industrialã. La nivel mondial, societatea a devenit cel mai bun prestator de servicii specializate de curãþare automatã a preîncãlzitoarelor de aer ºi a încãlzitoarelor de gaz cu gaz pentru desulfuratoarele de gaze eºapate (DGE) ºi curãþã toate tipurile de preîncãlzitoare de aer, inclusiv Ljungström ® and Rothemühle®.
 
Hydrotech a prestat astfel de servicii pentru toate centralele electrice importante din peste 21 þãri ºi poate acþiona eficient pe plan mondial interferând cât mai puþin cu activitatea celorlalte pãrþi implicate.
 
De asemenea, Hydrotech încearcã împreunã cu o parte din clienþi sã gãseascã soluþii la anumite probleme ale curãþãrii industriale.
 
Emisiile din centralele electrice
 
Cu cât este mai eficientã, cu atât mai puþin combustibil foloseºte o centralã electricã, astfel cã eficienþa centralei este esenþialã pentru reducerea emisiilor posibile de carbon. Sistemul Hydrotech pentru curãþarea preîncãlzitoarelor de aer îndepãrteazã impuritãþile care afecteazã direct eficienþa centralei electrice. Dacã preîncãlzitoarele de aer sunt curate, este reglatã mai eficient temperatura gazelor ºi a aerului ºi prin urmare nivelul emisiilor este þinut mai bine sub control.
 
Pe lângã reducerea emisiilor de carbon, centralele electrice cu cãrbuni încearcã sã reducã mult emisiile de dioxid de sulf, particule ºi oxid de azot instalând DGE. Sistemul Hydrotech pentru curãþarea încãlzitoarelor de gaz cu gaz îndepãrteazã impuritãþile ºi recupereazã eficienþa DGE.
 
Cunoºtinþe avansate despre centralele electrice
 
Este pur ºi simplu un truism cã o societate are valoarea personalului. Hydrotech se mândreºte cã mulþi din angajaþi activeazã în societate de peste 15 ani, mulþi dintre aceºtia cunosc mai multe limbi ºi au cunoºtinþe avansate despre centralele electrice de pe mapamond. Hydrotech are cei mai buni experþi în curãþarea preîncãlzitoarelor de aer din centralele electrice.
 
Hydrotech dispune de suficiente pompe cu înaltã presiune ºi vehicule ºi poate rãspunde aproape imediat la o cerere de servicii de curãþenie, indiferent de unde vine aceasta.
 
Hydrotech este foarte mândrã cã este renumitã ca o societate care poate efectua curãþenia ºi în situaþii problematice ºi acceptã provocarea de a analiza probleme noi ºi diferite ºi de a elabora soluþii practice.
 
 
Hydrotech Systems © Hydrotech Systems 2007. All rights reserved.